="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">

அறிமுகம்

16771608734_3163ec87bf_z

 

புகைப் பிடிப்பதை விட்டுவிடுவது சாத்தியமே!

இராம. கார்த்திக் லெக்ஷ்மணன், உளவியல் ஆலோசகர்

அன்வர், சிகரெட்டை வென்றவர்

மின் நூல் வெளியீடு

முக்கிய குறிப்பு:

இந்தப் புத்தகம் சிகரெட்/புகையிலைப் பழக்கத்தை விட்டுவிட விரும்புபவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி நூல் மட்டுமே, நேரடியாக வழங்கப்படும் மருத்துவ, உளவியல் சிகிச்சைகளுக்கு மாற்று கிடையாது.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *